Özel Çevre Faaliyetlerimiz

PCB,PCT ile konamine olmuş ekipmanların sınıflandırımlası, temizlenmesi ve çözücü yem kazanımı PCB ile PCT içeren yağlardan PCB ve PCT giderilmesi

Fosfor'dan arıtma

FCHC'den arıtma

Endüstriyel Koku Giderme

Ambalaj Atığı

Çöp Ayırma Tesisleri

Ruhsat Talebi

Kredi Danışmanlığı

Endüstiriyel Pis Su arıtımı


Zeytin Yağı Atık Suyu(Karasu Arıtımı)

Bu proses önce kimyasal ve sonra biyolojik işlemden oluşur. Keza başlangıçta fiziksel arıtma ve en sonda renk giderme gereklidir

OLIVE OIL  WASTE  WATER   TREATMENT

This process includes first chemical and then biological treatment. Also in the beginning physical treatment and at last decolourification is necessary.

KRAUS USULÜ ÇİFT KADEMELİ BİYOLOJİK ARITMA

Yüksek verimli bu proses koku oluşturmadan iki kademede biyolojik oksitleme ve çamur işlenmesinden oluşur. İşlenen çamur çok değerli bir organik gübre olarak kullanılabilir.

KRAUS’S METHOD BIOLOGICAL TREATMENT WITH TWO STEPS

This high efficient prosses includes two steps of biological oxidation and sludge treatment without odorization. The treated sludge can be used as a very valuable organic fertilizer.

SU BORULU BUHAR KAZANLARI

Bu yüksek verimli kazanlar her çeşit katı yakıtlar sıvı yakıtlar ve gaz yakıtlar için üretilir. Keza katı yakıtlar diğerleri gibi otomatik olarak beslenir ve bütün kazanlar otomatik kontrollüdür. Gıda, tekstil ve kimya sanayileri için çok uygundur.


WATER TUBE STEAM BOILERS

These high efficient bolilers are produced for every kind of solid fuels, fuel oil and gas fuels. Also solid fuels are fed automatically as the others and the all boilers have automatic control. They are very suitable for food, chemistery and tekstile endustries.


  Yağ ve Kum Ayırıcılar

Yüksek verimli bu ayırıcılar hafif kirlilikleri üstte, çökebilen kum ve ağır kirlilikleri altta tutarak biriktirirler. Lamellerle çok küçük yer kaplarlar.

OIL AND SAND SEPERATOR

These high efficient seperatours collect oil and light impurities at top and sand and settable heavy impurities in the bottom keeping them. Becouse of the lamelles they keep very small places.

MANYETİK SU ŞARTLANDIRICI

Su içerisindeki kalsiyum bileşiklerinin şeklini iğneliden küresele çevirerek boru vs. önceden yapışmış maddeleri temizlerken yapışmasını önler.

MAGNETIC WATER CONDITIONER

Prevents to sticking calcium compounts also cleans sticked materials into the pipes, etc. Changing their shapes from thoun’s to spherical also cleans before sticked materials into the pipes etc.

HİJYENİK FIRINLAR

Bu fırınlar hastane, tavuk çiftliği gibi kuruluşların mikroplu katı atıklarını adyobatik olarak yakar. Böylece çevrenin kirlenmesini önler.

SANITARY OWENS

These owens adiobatically burn solid wastes of hospitals, poultries etc. So prevent environment polutions.

TOZ TUTUCU FİLTRE

Özel dizaynedilmiş bu siklon ve multi siklonlar duman ve diğer gazlardan toz ve katı partikülleri çok yüksek verimle tutar.

DUST COLLECTORS

These specially designed high eficient cyclones/multy cyclones collect dust and solid particles from smoke and other gasses.

BİYO DİZEL TESİSLERİ

Yüksek verimli biyo dizel üretim tesisleri yüksek kalitede ve her kapasitede anahtar teslim olarak kurulmaktadır.
BIO DIESEL PRODUCTION PLANTS

High eficienci turnkey bio diesel plants with high quality have been established with every capacity.

HAVA ISITICILARI

Bu aralarında mineral ısı transferi yağı olan çift cidarlı hava ısıtıcıları her amaç için uygundur. Özellikle dumanın sıcak havaya karışması istenmezse. Bu yüzden tavuk çiftlikleri, hastahaneler, gıda kurutması ve evsel amaçlar için çok uygundur. İstendiğinde tek cidarlı, ısı transfer yağsız ısıtıcılar üretilmektedir.

 

 

AIR HEATERS

These double enclosured within heat transfer mineral oil AIR HEATERS suitable for every purpases. Especially if it2s not to want mixing smoke into the hot air. So they are very suitable poultry hospitals and domestic purposes. If it’s wanted mono enclosure without heat transfer oils, heaters have been produced.


ENDÜSTRİYEL KURUTMA

Kimyasal, gıda, tekstil vb. endüstrilerde hava ısıtıcılı, sürekli kurutma ekipmanları, her yakıt için uygundur . Otomatik kontrolle günde 24 saat kullanılabilirler.

 

 

INDUSTRIAL DRYING

For chemical, food, tekstile etc. endustries continue drying equepment with air heaters aresuitable any kind of fuels. They can be used 24 ours every day with otomatic control.


     Lütfen İletişime GeçinizAdres :Yıldırım Mahallesi Akar Sokak Orkide-1 Apartmanı no: 19/3 BALIKESİR Tel:0 266 245 67 83 – 0 266 249 21 73 Cep:0 553 237 06 27 e-posta:hera@heramuhendislik.com
Web Tasarım